»
S
I
D
E
B
A
R
«
Karnawał „Ostatki 2018″
Piotr, 16-01-2018

Uprzejmie informujemy sympatyków naszych imprez, że są przyjmowane zapisy na bal karnawałowy „Ostatki 2018„. Impreza odbędzie się w dniu 10 lutego (sobota) 2018 roku w godzinach od 20:00 do 03:00. W celu usprawnienia zorganizowania imprezy prosimy o szybką rezerwację miejsc. Koszt uczestnictwa od osoby 100 zł. W cenie ciepła kolacja, zimna płyta, barszcz z krokietem, ciasto, kawa, herbata, zimne napoje. Zapisy i szczegółowe informacje udziela kol. Piotr Michalski tel. 602212456.

Walne Zebranie sprawozdawcze Stowarzyszenia za 2016 rok
Piotr, 11-02-2017

Walne Zebranie Stowarzyszenia pod nazwą Klubu Miłośników Tańca „TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE” z działalności za 2016 r. odbyło się w dniu 10.02.2017 roku  o godz. 17:00 w sali konferencyjnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ul. Klonowej 35c w Katowicach.

Walne zebranie przyjęło sprawozdanie z działalności za 2016 rok wraz z bilansem. Przyjęto harmonogram spotkań na 2017 rok. Walne Zebranie ustaliło i przyjęło, że składka klubowa roczna zostaje na tym samym poziomie, czyli 20,00 zł dwadzieścia złotych, którą zgodnie z regulaminem należy uiścić do 31 marca 2017 roku.

Wszystkim uczestnikom spotkania dziękujemy za przybycie i poświęcony czas w realizacji Walnego Zebrania.

Nabór członków
Piotr, 06-06-2013

Klub Miłośników Tańca „Tańczyć Każdy Może” zmienił formę spotkań klubowych i ostatecznie skupia się na organizowaniu imprez tanecznych (zabaw klubowych). Osoby, które chcą uczestniczyć w imprezach powinny dołączyć do grona członków klubu.  Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu klubu, który zamieszczony jest na stronie klubowej. Ponadto należy wypełnić deklarację członkowską i opłacić składkę klubową roczną. Szczegółowych informacji udziela kol. Piotr Michalski pod nr tel. 602212456.

 Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

____________________________________________________________________

Uwaga ważne !!!

Od dnia 24 lipca 2013 roku składki klubowe będzie można wpłacać tylko gotówką skarbnikowi klubowemu kol. Urszuli Lepiorz. Kontakt pod nr  tel. 501429665. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Dane klubowe:
 • Nazwa  KLUB MIŁOŚNIKÓW TAŃCA „TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE”
 • Numer rejestru  61/09  (Urząd Miasta Katowice  WSO ds. stowarzyszeń)
 • REGON  241472666
 • NIP  954-269-18-50
Komunikat
Piotr, 30-01-2011

Szanowni Państwo!

Decyzją członków klubu podczas zebrania sprawozdawczego (Walnego) z działalności za 2010 rok, które odbyło się 29 stycznia 2011 roku ustalono inną formę uiszczania składek członkowskich. Składki członkowskie będą składkami rocznymi w wysokości 20,00 zł (dwadzieścia złotych) i należy wpłacać je w miesiącu styczniu każdego roku gotówką skarbnikowi klubowemu kol. Urszuli Lepiorz tel. 501429665.Składki roczne wprowadzono z myślą o osobach, które tylko uczestniczą w imprezach klubowych (zabawach tanecznych). Członkowie klubu, którzy będą chcieli się zorganizować i uczestniczyć w spotkaniach klubowych (wprawkach itp.) będą musieli dodatkowo wnosić składki, które pokryją koszty związane z wynajęciem sali. Jeśli chodzi o imprezy taneczne (zabawy) odbędą się zgodnie z harmonogramem „imprez” na zasadach dotychczasowych z pewnymi zmianami. Szczegółowych informacji udziela kol. Piotr Michalski tel. 602212456.

W związku z powyższym prosimy członków klubu o wpłacanie składek.

Stowarzyszenie
Piotr, 18-09-2009

KRÓTKA INFORMACJA O STOWARZYSZENIU

 1. Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Klub Miłośników Tańca „TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE” ujęte  zostało w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, nie posiadające osobowości prawnej, działających na podstawie Regulaminu pod nr: 61/09, prowadzonej przez Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Katowice.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności opartej na pracy społecznej członków, a jego uproszczoną formą jest stowarzyszenie zwykłe.
 3. Cele Stowarzyszenia realizowane są z majątku, który stanowią składki członkowskie.
 4. Stowarzyszenie zrzesza zamkniętą grupę osób, które lubią tańczyć i posiadają imienną kartę członka klubu.
 5. Wstęp do klubu tylko za okazaniem ważnej karty klubowej.
 6. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo zapraszać na zajęcia i imprezy gości po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Klubu lub inną wyznaczoną przez niego osobą.
 7. Każdy uczestnik spotkań i imprez jest obowiązany do przestrzegania regulaminu stowarzyszenia i zasad obowiązujących w klubie.
 8. Nazwa klubu „Tańczyć Każdy Może” została uzgodniona na spotkaniu organizacyjnym w dniu 02.02.2009 r.
Szczegóły są zamieszczone w regulaminie.
Spotkania
Piotr, 25-04-2009

SPOTKANIA KLUBOWE:

Spotkania klubowe odbywają się zgodnie z harmonogramem - patrz harmonogram.

Wstęp do klubu tylko za okazaniem ważnej karty klubowej.