»
S
I
D
E
B
A
R
«
Ostatki 2017 (zapisy)
Piotr, 06-01-2017
Uprzejmie informujemy sympatyków naszych imprez, że od 10 stycznia 2017 roku będą przyjmowane zapisy na bal karnawałowy „Ostatki 2017„, który odbędzie się w dniu 25 lutego 2017 roku w godzinach od 20:00 do 3:00 w KSM. Koszt uczestnictwa – składka 90 zł od osoby. Ilość miejsc ograniczona. Prosimy o jak najszybsze rezerwowanie miejsc. Szczegółowe informacje udziela kol. Piotr Michalski tel. 602212456.
Sylwester 2016 (podziękowanie)
Piotr, 01-01-2017

 Wszystkim uczestnikom balu sylwestrowego serdeczne dziękujemy za stworzenie miłej atmosfery podczas przedmiotowej imprezy.

Walne Zebrania 2016 (ogłoszenie)
Piotr, 30-01-2016

Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników Walnego Zebrania naszego Stowarzyszenia, które odbyło się w dniu 29 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej KSM przy ul. Klonowej 35c w Katowicach.

Decyzją WZ składki klubowe roczne zostają bez zmian, czyli 20 zł od osoby, które należy uiścić do końca pierwszego kwartału 2016 roku (31.03.2016 r.). Składki przyjmuje gotówką kol. Urszula Lepiorz – skarbnik klubowy (tel. kontaktowy  501429665).

Przyjęto harmonogram imprez na 2016 rok, z którym zachęcamy się zapoznać na stronie internetowe klubu www.tanczyckazdymoze.eu

 

Walne Zebranie 2016
Piotr, 21-01-2016

Stowarzyszenia Klub Miłośników Tańca „Tańczyć Każdy Może” uprzejmie zawiadamia członków Stowarzyszenia, że w dniu 29.01.2016 r. (piątek) o godz. 17:30 odbędzie się Walne Zebranie sprawozdawcze z działalności za 2015 rok”. Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Klonowej 35c. 

Porządek zebrania:

 • Wybór przewodniczącego zebrania. 
 • Przyjęcie porządku zebrania.
 • Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok wraz z bilansem.
 • Propozycje spotkań w 2016 roku – przyjęcie harmonogramu imprez.
 • Wolne wnioski.
 • Zakończenie zebrania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Nabór członków
Piotr, 06-06-2013

Klub Miłośników Tańca „Tańczyć Każdy Może” zmienił formę spotkań klubowych i ostatecznie skupia się na organizowaniu imprez tanecznych (zabaw klubowych). Osoby, które chcą uczestniczyć w imprezach powinny dołączyć do grona członków klubu.  Warunkiem uczestnictwa jest akceptacja regulaminu klubu, który zamieszczony jest na stronie klubowej. Ponadto należy wypełnić deklarację członkowską i opłacić składkę klubową roczną. Szczegółowych informacji udziela kol. Piotr Michalski pod nr tel. 602212456.

 Wszystkie osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy.

____________________________________________________________________

Uwaga ważne !!!

Od dnia 24 lipca 2013 roku składki klubowe będzie można wpłacać tylko gotówką skarbnikowi klubowemu kol. Urszuli Lepiorz. Kontakt pod nr  tel. 501429665. Za utrudnienia przepraszamy.

 

Dane klubowe:
 • Nazwa  KLUB MIŁOŚNIKÓW TAŃCA „TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE”
 • Numer rejestru  61/09  (Urząd Miasta Katowice  WSO ds. stowarzyszeń)
 • REGON  241472666
 • NIP  954-269-18-50
Komunikat
Piotr, 30-01-2011

Szanowni Państwo!

Decyzją członków klubu podczas zebrania sprawozdawczego (Walnego) z działalności za 2010 rok, które odbyło się 29 stycznia 2011 roku ustalono inną formę uiszczania składek członkowskich. Składki członkowskie będą składkami rocznymi w wysokości 20,00 zł (dwadzieścia złotych) i należy wpłacać je w miesiącu styczniu każdego roku gotówką skarbnikowi klubowemu kol. Urszuli Lepiorz tel. 501429665.Składki roczne wprowadzono z myślą o osobach, które tylko uczestniczą w imprezach klubowych (zabawach tanecznych). Członkowie klubu, którzy będą chcieli się zorganizować i uczestniczyć w spotkaniach klubowych (wprawkach itp.) będą musieli dodatkowo wnosić składki, które pokryją koszty związane z wynajęciem sali. Jeśli chodzi o imprezy taneczne (zabawy) odbędą się zgodnie z harmonogramem „imprez” na zasadach dotychczasowych z pewnymi zmianami. Szczegółowych informacji udziela kol. Piotr Michalski tel. 602212456.

W związku z powyższym prosimy członków klubu o wpłacanie składek.

Stowarzyszenie
Piotr, 18-09-2009

KRÓTKA INFORMACJA O STOWARZYSZENIU

 1. Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą Klub Miłośników Tańca „TAŃCZYĆ KAŻDY MOŻE” ujęte  zostało w ewidencji stowarzyszeń zwykłych, nie posiadające osobowości prawnej, działających na podstawie Regulaminu pod nr: 61/09, prowadzonej przez Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu Miasta Katowice.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, które samodzielnie określa swoje cele, program działania i struktury organizacyjne oraz uchwala akty wewnętrzne dotyczące jego działalności opartej na pracy społecznej członków, a jego uproszczoną formą jest stowarzyszenie zwykłe.
 3. Cele Stowarzyszenia realizowane są z majątku, który stanowią składki członkowskie.
 4. Stowarzyszenie zrzesza zamkniętą grupę osób, które lubią tańczyć i posiadają imienną kartę członka klubu.
 5. Wstęp do klubu tylko za okazaniem ważnej karty klubowej.
 6. Członkowie Stowarzyszenia mają prawo zapraszać na zajęcia i imprezy gości po uprzednim uzgodnieniu z Prezesem Klubu lub inną wyznaczoną przez niego osobą.
 7. Każdy uczestnik spotkań i imprez jest obowiązany do przestrzegania regulaminu stowarzyszenia i zasad obowiązujących w klubie.
 8. Nazwa klubu „Tańczyć Każdy Może” została uzgodniona na spotkaniu organizacyjnym w dniu 02.02.2009 r.
Szczegóły są zamieszczone w regulaminie.
Spotkania
Piotr, 25-04-2009

SPOTKANIA KLUBOWE:

Spotkania klubowe odbywają się zgodnie z harmonogramem - patrz harmonogram.

Wstęp do klubu tylko za okazaniem ważnej karty klubowej.